Inne
ubezpieczenia

Turystyczne

Planujesz podróż? Nie zapomnij o swoim bezpieczeństwie!

Karta EKUZ pomoże Ci tylko w określonych przypadkach. Nie pozwól sobie na dodatkowy stres na wyjeździe.

Dla przykładu w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 euro za każdy dzień), w Belgii 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie, we Francji będziemy musieli pokryć 30% honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego i 25% leczenia szpitalnego, a w wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której NFZ nie zwróci.

Pacjent w pełni ponosi też koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie
w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.

Sprawdź

Wróć zadowolony z podróży!

Rolne

Pamiętaj, że będąc właścicielem gospodarstwa rolnego z gruntem o powierzchni powyżej 1 ha jesteś zobowiązany do ochrony swojego majątku. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
z dnia 22 maja 2003 r. zobowiązuje Cię do zawarcia ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład.

Nasz zespół pozwoli Ci przy minimum formalności maksymalnie dopasować zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb. Nasza oferta przeznaczona jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym czy NNW.

To do Ciebie należy wybór na jakich warunkach zabezpieczysz dorobek swojego życia.

Podmiotów medycznych

Dbając o potrzeby wszystkich klientów wychodzimy naprzeciw wszystkim osobom powiązanym
z branżą medyczną. Oferujemy pełną ochronę dla:

 • Lekarzy
 • Pielęgniarek i położnych
 • Fizjoterapeutów
 • Ratowników medycznych
 • Podmiotów leczniczych
 • Przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych

W ramach oferowanych produktów możemy zapewnić ochronę przed niespodziewanymi zdarzeniami związanymi z obowiązkami służbowymi takimi jak błąd w sztuce medycznej, ochrona przed skutkami ekspozycji zawodowej. Nasza oferta zapewni także kompleksową ochronę majątku firmy, ochronę nieruchomości i sprzętu medycznego lekarza oraz wiele innych.

Obowiązkowe oraz dobrowolne OC zawodu

Zastanawiałeś się kiedyś nad konsekwencjami czynności, do których jesteś zobligowany w ramach wykonywania czynności zawodowych? Czy Twoja pomyłka może kogoś kosztować zdrowie, życie lub utratę majątku? Jeśli tak, to czy stać Cię na pokrycie potencjalnych strat klienta?

Jeśli wykonujesz jeden z poniższych zawodów i obowiązkowe OC dotyczy Ciebie osobiście, powinieneś zapoznać się z ofertami kilku ubezpieczycieli, ponieważ są one zróżnicowane a nieuwaga podczas wyboru ubezpieczyciela może Cię (dosłownie) drogo kosztować. Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Pośrednik nieruchomości
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Broker ubezpieczeniowy
 • Radca prawny
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Księgowy
 • Notariusz
 • Architekt
 • Biuro usług płatniczych
 • Inżynier
 • Lekarz
 • Zakład opieki zdrowotnej
 • Biegły rewident
 • Rzecznik patentowy
 • Zarządca nieruchomości

Pamiętaj, że możemy ochronić interesy osób nie tylko objętych obowiązkiem ubezpieczeniowym. Zapytaj nasz zespół o to, czy możemy zaproponować Ci ochronę w ramach zawodu, który właśnie wykonujesz.

OCPD w ruchu krajowym i międzynarodowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków?

Pamiętaj, że na drodze może wydarzyć się coś czego nie planowałeś: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć ubezpieczenie OC przewoźnika niezależnie od obszaru na, którym firma świadczy swoje usługi. Odpowiednie dopasowanie do potrzeb zabezpiecza Cię przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że
w nieprzewidzianych wypadkach zadziała Twoja polisa.

Poza odpowiedzialnością za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy możemy zaproponować państwu rozszerzenie ochrony o:

 • szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • utratę lub uszkodzenie kontenera,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych
 • szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • przewóz leków, AGD, części samochodowych

Jedna polisa i wiele możliwości!

Możemy też pomóc w przypadku, gdy

 • W szkole twojego dziecka nie zaproponowano ubezpieczenia NNW dla Twojej pociechy
 • Jesteś spedytorem i zastanawiasz się jak ochronić swoje interesy
 • Chcesz rozpocząć obowiązkowe praktyki
 • Potrzebujesz dostać się do wybranego specjalisty szybciej niż proponuje Ci NFZ
 • Oraz wiele innych…

Ubezpieczenia dąbrowa górnicza, ubezpieczenia sosnowiec, ubezpieczenia będzin, ubezpieczenia olkusz, ubezpieczenia zawiercie