Ubezpieczenie firmy

Miło Cię widzieć! Szukasz najlepszego ubezpieczenia swojej firmy? Świetnie trafiłeś. Jesteśmy tuż obok Ciebie w Dąbrowie Górniczej. Jeżeli prowadzisz biznes to odpowiednia polisa ochroni Twój sprzęt, a także zabezpieczy Cię przed skutkami Twoich nieumyślnych działań na osobach trzecich.

Przygotujemy dla CIebie:

Ubezpieczenie majątku firmy:

Czym różnią się te ubezpieczenia i w jaki sposób chronią Twoją firmę? Dokładnie opisaliśmy to w poniższych akapitach. Poniżej znajdują się także najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Jeżeli chcesz ubezpieczyć swoją firmę już teraz, to skontaktuj się z nami.

OC Działalności

Jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń Twojej firmy. Chroni Cię gdy w wyniku działań Twojej firmy ucierpią osoby trzecie, lub mienie osób trzecich. Ubezpieczenie OC działalności obowiązuje w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

OC Zawodu

Dla wybranych zawodów jest ubezpieczeniem obowiązkowym regulowanym ustawą. OC zawodu chroni Cię przed konsekwencjami finansowymi szkód rzeczowych wyrządzonych przez Ciebie na mieniu osób trzecich, oraz strat finansowych osób trzecich. Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową.

Ubezpieczenie Majątku firmy

Jest to polisa, która obejmuje ochroną mienie Twojego przedsiębiorstwa przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.

Rozróżniamy tu dwa rodzaje polis:

 • All risk,
 • od zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

Polisa All risk zapewnia kompleksową ochronę. Polisa w zakresie ryzyk nazwanych zapewnia ochronę zgodną z zapisami w OWU – ogólnych warunkach umowy.

Ubezpieczenie majątkowe może pokryć koszty związane z takimi zdarzeniami w Twojej firmie jak:

 • pożar,
 • przepięcie,
 • powódź,
 • dewastacja,
 • kradzież,
 • zalanie.

 

Ubezpieczenie wyposażenia firmy

Ubezpieczenie wyposażenia firmy dotyczy wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, które Ty jako przedsiębiorca posiadasz, lub użytkujesz w firmie. Dla różnego rodzaju działalności wyposażenie może znacznie się od siebie różnić. Mogą to być:

 • maszyny,
 • elektronarzędzia,
 • meble,
 • narzędzia budowlane,
 • narzędzia warsztatowe,
 • wyposażenie salonów kosmetycznych.

Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej i przenośnej

Polisa tego typu obejmuje ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego, są to np.:

 • komputery pc,
 • laptopy/notebooki,
 • biurowy sprzęt elektroniczny,
 • sprzęt telekomunikacyjny w tym telefony komórkowe,
 • sprzęt elektromedyczny,
 • urządzenia poligraficzne,
 • kasy fiskalne,
 • sprzęt geodezyjny,
 • cyfrowe aparaty fotograficzne.

Polisa rekompensuje koszty poniesione na skutek:

 • awarii,
 • zniszczenia,
 • utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.

powyżej wymienionego sprzętu. Poszkodowany może otrzymać należną mu rekompensatę także w przypadku:

 • przewożenia i użytkowania sprzętu elektronicznego poza lokalizacją wskazaną w polisie w wybranym zakresie terytorialnym,
 • wskutek kradzieży z włamaniem z lokalizacji innej niż wskazana w polisie pod warunkiem, że zabezpieczenia w tej lokalizacji spełniają minimalne wymogi zabezpieczenia określone dla mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach.

 

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest dedykowane firmom zajmującym się przewozem towarów na zlecenie. Ubezpieczenie OC przewoźnika, to polisa ubezpieczeniowa, która chroni przede wszystkim przewoźnika transportującego towar. Polisa obowiązuje jeżeli towar nie zostanie dostarczony na czas z powodu:

 • jego kradzieży,
 • uszkodzenia,
 • pożaru samochodu,
 • innego wypadku.

 

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy transportują swój ładunek. Obejmuje ochroną takie ryzyka jak:

 • uszkodzenie,
 • utratę towaru w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim.

W przypadku uszkodzenia towaru firma ubezpieczeniowa zapewni Tobie odszkodowanie finansowe. Tego typu świadczenie obejmuje różne ryzyka związane ze środkami transportu.

Assistance firmy

Jest to dodatek do ubezpieczenia mienia firmowego. W ramach Assistance możesz liczyć na naszą pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach takich jak:

Pomoc techniczna:

 • pomoc specjalisty w miejscu ubezpieczenia,
 • transport ocalałego mienia,
 • przechowywanie mienia,
 • dozór mienia,
 • sprzątanie po szkodzie,
 • naprawa sprzętu biurowego,
 • pomoc IT,
 • infolinia o usługodawcach.

Pomoc medyczna:

 • wizyta lekarza,
 • transport chorego,
 • wizyta pielęgniarki,
 • domowa opieka pielęgniarska przez 48 h,
 • pomoc domowa przez 3 dni,
 • organizacja rehabilitacji,
 • dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przejazd w celu zastępstwa w podróży służbowej,
 • infolinia medyczna.

FAQ – Najczęściej zadawana pytania

Co to jest ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dla osób prowadzących działalność gospodarczą to dobre rozwiązanie, które pozwala ubezpieczyć firmę na wypadek nieumyślnego wyrządzenia szkód osobom trzecim.

Delikt a kontrakt?

OC deliktowa to, odpowiedzialność za czyn niedozwolony tj. gdy jesteśmy niewinni, ale odpowiedzialni. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa natomiast jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Czy wykonywane PKD ma wpływ na ubezpieczenie firmy?

Podanie tych kodów niezbędne jest już w momencie zakładania własnej firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia. Jednak przy zawarciu polisy ubezpieczeniowej najistotniejsze jest to, co faktycznie wykonujesz w ramach prowadzonej działalności.

Wartość rzeczywista, odtworzeniowa i księgowa brutto

Wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia budynku czy innego środka trwałego do takiego stanu w jakim był przed szkodą. Z zachowaniem tych samych wymiarów, konstrukcji, przy użyciu takich samych lub zbliżonych materiałów. Wartość rzeczywista to nic innego tylko wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia. Wartość księgowa brutto to wartość początkowa budynków, budowli czy innych środków trwałych po uwzględnieniu, przeszacowań wg. obowiązujących przepisów.

Co to jest OC zawodowe przewoźnika

Produkt skierowany jest do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencją/zezwoleniem lub ubiegających się o licencję/zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Czy mogę ubezpieczyć lokal, który wynajmuje do prowadzenia działalności?

Jeżeli przedsiębiorca poniósł koszty związane z wykończeniem i adaptacją wnętrz lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, to w takiej sytuacji ubezpieczenie może objąć również tego typu nakłady inwestycyjne, czy adaptacyjne.