Ubezpieczenie domu i mieszkania

Miło Cię widzieć! Szukasz najlepszego ubezpieczenia domu i mieszkania? Świetnie trafiłeś. Jesteśmy tuż obok Ciebie w Dąbrowie Górniczej. Po sąsiedzku ubezpieczysz u nas mieszkanie, dom i wszystko co go otacza. Jeżeli chcesz poznać najkorzystniejszą polisę Twojej nieruchomości, to skontaktuj się z nami już teraz. Ubezpieczenie mieszkania i domu nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi, ale dają Ci cały szereg korzyści, dla których warto je wykupić.

Uwaga! Ubezpieczenie domu, lub mieszkania może być wymagane przy posiadaniu kredytu hipotecznego na tą nieruchomość. Drugim wyjątkiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 ha. Wtedy konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego.

Poniżej opisaliśmy majątkowe ubezpieczenia:

Poniżej znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – FAQ.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze najlepszego ubezpieczenia majątkowego to skontaktuj się z nami już teraz.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poniżej opisaliśmy wszystkie korzyści.

Ubezpieczenie mieszkania

Istnieje wiele korzyści wynikających z posiadania ubezpieczenia mieszkania. Odpowiednia polisa chroni nie tylko Twój majątek ale zabezpiecza Cię przed kosztami szkód, które możesz wyrządzić sąsiadom.

Posiadając odpowiednią polisę ubezpieczasz:

 • swoją nieruchomości,
 • otrzymujesz OC w życiu prywatnym,
 • ryzyko kradzieży Twoich dóbr,
 • rekompensatę za szkody wyrządzone sąsiadom.

Są to tylko wybrane, elementy polisy, która chroni Twoją nieruchomość, Twoje otoczenia oraz Ciebie.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu obejmuje ochroną wszystkiego rodzaju nieruchomości. Może to być dom wolnostojący, w zabudowie szeregowej, dom w budowie, oraz dom letniskowy. Ubezpieczenie obejmuje:

 • mury,
 • fundamenty,
 • ściany,
 • dach,
 • schody,
 • zewnętrzne,
 • tarasy,
 • rynny,
 • balustrady,
 • parapety,
 • panele fotowoltaiczne,
 • solary,
 • inne elementy zewnętrzne.

a także piwnice oraz garaże. Dzięki temu każda Twoja nieruchomość, a nawet przedmioty, które się w niej znajdują, będą bezpieczne na wypadek różnych zdarzeń. Ochrona może obejmować również to, co znajduje się w ogrodzie.

Polisa obejmuje uszkodzenia spowodowane:

 • silnym wiatrem,
 • pożarem,
 • przepięciami,
 • uderzeniem pioruna,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • oraz wieloma innymi zdarzeniami.

Ochroną można objąć również ruchomości stanowiące wyposażenie domu (czyli m. in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, biżuterię i inne).

Ubezpieczenie małej architektury

Przy zawieraniu ubezpieczenia domu masz możliwość dokupić dodatkowe ryzyko obejmujące elementy znajdujące się na Twojej posesji obok domu. Ubezpieczenie małej architektury zapewni Ci odszkodowanie za np. zniszczenie dachu altany wskutek intensywnego opadu gradu, uszkodzenie dziecięcej huśtawki przez silny wiatr, rozbicie lamp ogrodowych przez wandali, którzy zakradli się nocą na Twoje podwórko.

Assistance domowy

Jeżeli np. w Twoim mieszkaniu wybuchnie pożar, to zawarta przez Ciebie polisa ubezpieczeniowa zapewni Ci należne odszkodowanie, jednak to właśnie Ubezpieczenie Assistance Domowy sprawi, że możesz liczyć na dodatkową pomoc. Assistance domowy zapewnia szeroki zakres pomocy w wielu sytuacjach awaryjnych. Gdy w Twoim domu zdarzy się coś niedobrego, możesz liczyć na:

 • pobyt w hotelu wraz z transportem,
 • ochronę pozostawionego mienia lub jego transport,
 • wizytę lekarza, transport do szpitala lub dostawę leków,
 • opiekę nad dziećmi i zwierzętami,
 • pomoc specjalistów m.in: hydraullika, szklarza, dekarza, technika urządzeń, grzewczych i klimatyzacyjnych, ślusarza.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to jedna z opcji dodatkowych na Twojej polisie ubezpieczenia nieruchomości, która zapewnia ochronę w wielu codziennych sytuacjach. Taka polisa zapewni Ci wsparcie w momencie, kiedy będziesz zmuszony do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej.
Jeżeli wyrządzisz szkodę i osoba poszkodowana domaga się jej naprawienia, to jesteś zobowiązany do jej zadośćuczynienia. W przypadku, gdy będziesz posiadał polisę OC w życiu prywatnym, to właśnie ta polisa zapewni środki na wypłatę odszkodowania poszkodowanemu. Dzięki temu taka osoba otrzymuje pieniądze szybko i sprawnie, a z Twojej głowy zdjęty jest problem konieczności nagłego zagospodarowania wysokiej kwoty zadośćuczynienia. Chroni to Ciebie, oraz Twoich bliskich w przypadku gdy:

 • zalejesz sąsiadowi mieszkanie,
 • uszkodzisz samochód wózkiem sklepowym,
 • Twoje dziecko uszkodzi telewizor znajomych,
 • Twój pies pogryzie kuriera,
 • zderzysz się z kimś na nartach,
 • wyrządzisz szkodę jadąc na miejskiej hulajnodze,
 • uszkodzisz coś latając dronem.

Ubezpieczenie Nagrobka

Ubezpieczenie nagrobka to rozszerzenie do polisy mieszkaniowej. Wystarczy więc posiadać wykupioną polisę mieszkaniową i dokupić odpowiednie rozszerzenie. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • dewastację,
 • powódź,
 • silny wiatr,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew.

FAQ – Najczęściej zadawana pytania

Czym się różni się ubezpieczenie “allrisk” od ubezpieczenia ryzyk nazwanych?

Ubezpieczenia nieruchomości możemy podzielić na dwie kategorie All Risk – od ryzyk wszystkich i ubezpieczenia od konkretnych sytuacji – ryzyk nazwanych. Ubezpieczenie All Risk, dotyczy niemal wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Jednak określenie „wszystkich” ma swoje wyjątki. Należą do nich wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia – wymienione w OWU. Ryzyka nazwane, to dokładnie zdefiniowane przez ubezpieczyciela zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność w ramach wykupionej ochrony. Oznacza to, że uzyskamy odszkodowanie tylko wtedy, gdy dojdzie do szkody na skutek ryzyka ujętego w umowie ubezpieczenia, np. pożaru, eksplozji lub zalania.

Od czego chroni OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim obejmuje wszystkich członków gospodarstwa domowego. OC w życiu prywatnym obejmuje szkody rzeczowe,czyli utratę bądź uszkodzenie mienia, a także szkody osobowe.

Co powinno obejmować ubezpieczenie domu i mieszkania?

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i elementy stałe w razie zdarzeń losowych np.: pożar, zalanie, wybuch, dym i sadza, huragan, ulewny deszcz itp. W zakresie rozszerzonym polisa chroni nasze wyposażenie czyli mienie ruchome od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem. Natomiast ubezpieczenie w wariancie All Risk chroni nasze mieszkanie / dom od wszystkich niespodziewanych zdarzeń, które trudno zdefiniować. Wybór zakresu ubezpieczenia wymaga szczególnej analizy potrzeb klienta.

Co to jest cesja na bank?

Cesja na bank to przeniesienie praw do odszkodowania z polisy mieszkaniowej na bank. W razie szkody całkowitej lokator nie spłaci reszty zadłużenia, bo robi to za niego ubezpieczyciel na rzecz banku.To standardowa procedura mająca na celu zabezpieczenie interesów udzielającego pożyczek.

Czy polisa domu może zawierać ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Tak, polisa chroni instalację fotowoltaiczną. Dotyczy to uszkodzeń lub całkowitego zniszczenia w wyniku: stłuczenia przez grad, wichury lub innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także pożaru, dewastacji i kradzieży.

Czy brak przeglądu instalacji w budynku może spowodować odmowę wypłaty świadczenia?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami. Są one określone w (OWU) ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nierzadko brak aktualnych przeglądów instalacji, może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Na rynku są jednak Towarzystwa, które w pewnej części biorą odpowiedzialność za szkody w przypadku braku ważnych przeglądów budowlanych